"Нова България - вестник политически и книжевни" български вестник, основан и издаван в Букурещ, днешна Румъния. Вестникът се издава в периода май 1876 - април 1877 г.

Това е последното периодично издание, замислено и издавано от Христо Ботев. Под редакцията на Ботев е публикуван бр.1 (от 5 май 1876 г.). След Ботев негов редактор става Рашко Блъсков (с псевдоним Р. И. Белобрадов) - до бр. 52. От бр.53 до края (бр. 75), "Нова България" е редактиран от Стефан Стамболов.

Вестник “Нова България” си поставя за цел да отразява основните тенденции в емигрантските политически среди, като оказва осезаема поддръжка на революционерите-демократи. Още в първия брой вестникът се афишира като “политически и книжовни”. Това определя и неговата тематична насоченост. Информацията във вестника е с широк обхват на вече посочената проблематика. Преобладаващата част от основните статии във всички броеве е с информативна, анализаторска по своята същност насоченост. Те засягат предимно проблеми с национално значение, като се имат предвид изключително политиката на Великите сили спрямо Турция в контекста на т.нар. Източен въпрос, а също така и неврологичните точки на Балканите, където се очаква ескалация на националните съпротивителни сили срещу Османската империя. В броевете намират място и съобщения за благотворителната и духовно-културната дейност на някои среди от българската емигрантска интелигенция в Румъния. Вестникът е предназначен за широки кръгове читатели от България и Влашко.

В този сайт можете да разгледате всички броеве от възрожденския вестник.

Сайтът Нова България ( http://nova-bulgaria.blogspot.com ) е създаден с цел да улесни намирането и преглеждането на броевете на вестник "Нова България". Броевете са достъпни и от сайта на Националната библиотека (виж тук: www.nationallibrary.bg). Нищо в този сайт (в това число и връзките към публикациите) няма да бъде премахвано или модифицирано в бъдеще.
Всичко в този сайт е обществено достояние и може да бъде свободно разглеждано, споделяно, копирано и обсъждано.

Кликнете върху изображенията, за да ги мащабирате.